Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Provoz obchodu-zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Fialová Soňa
Příjmení a jména studentů:
1. Abesková Božena
2. Balatková Dáša
3. Blahová Alena
4. Čáp Jan
5. Doležalová Dana
6. Dudková Jitka
7. Fajtová Kateřina
8. Frömelová Ludmila
9. Hoffmannová Marta
10. Jiráňová Marie
11. Klivarová Marie
12. Kolářová Marie
13. Kráčmarová Marie
14. Marková Věra
15. Nosek Karel
16. Nováková Stanislava
17. Ošťádalová Marta
18. Petrů Marie
19. Radová Helena
20. Réblová Jaroslava
21. Sova Jan
22. Štefanová Jindřiška
23. Ťavodová Jolana
24. Vlach Jaroslav
25. Vlková Ivana
26. Vyroubalová Jana
27. Wegrzynová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště