Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač, prodavačka se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 1. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Marcela
2. Brhelová Zdeňka
3. Cásková Vlasta
4. Černíková Jana
5. Doláková Jana
6. Dragounová Jana
7. Fišerová Marta
8. Halák Luděk
9. Hynková Renáta
10. Johanidesová Alena
11. Kolovratníková Alena
12. Králová Věra
13. Kyselá Ludmila
14. Lejsková Vladimíra
15. Nádvorníková Božena
16. Němcová Drahomíra
17. Nováková Iveta
18. Obzinová Alena
19. Pavlíková Marcela
20. Prokešová Jana
21. Rajnošková Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště