Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Prodavač, prodavačka se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 3. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová - Dřízgová Marcela
2. Brhelová Zdeňka
3. Cásková Vlasta
4. Černíková Jana
5. Doláková Jana
6. Dragounová Jana
7. Fišerová Marta
8. Halák Luděk
9. Hynková Renáta
10. Johanidesová Alena
11. Kolovratníková Alena
12. Kotorová Dagmar
13. Králová Věra
14. Kyselá Ludmila
15. Lejsková Vladimíra
16. Nádvorníková - Šmídová Božena
17. Němcová Drahomíra
18. Nováková Iveta
19. Obzinová Alena
20. Pavlíková Marcela
21. Prokešová Jana
22. Rajnošková Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště