Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Kratochvílová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Dáša
2. Bacílková Zdena
3. Banková Svatava
4. Burianová Iveta
5. Denešová Ivana
6. Dvorská Ivana
7. Fixová Marcela
8. Gönczölová Květoslava
9. Chlupová Ludmila
10. Jandíková Miroslava
11. Jurenková Dana
12. Kangelarisová Lenka
13. Kolečářová Vladimíra
14. Krejčí Jarmila
15. Kubějová Alena
16. Navrátilová Lenka
17. Peřinová Lenka
18. Polášková Ludmila
19. Rutarová Milena
20. Sádovská Vlasta
21. Sovová Blanka
22. Šinedlářová Eva
23. Traplová Jarmila
24. Vaňková Pavla
25. Večeřová Eva
26. Vévodová Jitka
27. Vinklerová Miroslava
28. Vintrlíková Marcela
29. Vraštilová Lenka
30. Vrbková Jitka
31. Zahradníková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště