Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Kuchař - číšník se zaměřením na kuchař - kuchařka
Třída: KU 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Libuše Karlachová
Příjmení a jména studentů:
1. Buková Renata
2. Čtvrtlík Miroslav
3. Francová Miroslava
4. Fulierová Božena
5. Grmelová Pavlína
6. Hanáková Vlasta
7. Chmelík Viktor
8. Jakešová Pavlína
9. Jarošová Jana
10. Kadlecová Pavlína
11. Komendová Olga
12. Kučmínová Miluše
13. Machová Marcela
14. Malíšek Jiří
15. Moudrá Jarmila
16. Murček Jan
17. Pavlíková Alena
18. Popelková Pavlína
19. Sadlek Roman
20. Směšný Martin
21. Smrček Pavel
22. Stratilová Iveta
23. Szabová Monika
24. Šachr Radomil
25. Šišmová Marta
26. Tichá Jiřina
27. Tomášková Ludmila
28. Ulrychová Miroslava
29. Vařeka Petr
30. Vlková Jana
31. Vychodilová Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště