Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Kuchař - číšník se zaměřením na kuchař - kuchařka
Třída: KU 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Buková Renata
2. Čtvrtlík Miroslav
3. Dobiášová Irena
4. Francová Miroslava
5. Fulierová Božena
6. Grmelová Pavlína
7. Hanáková Vlasta
8. Chmelík Viktor
9. Jakešová Pavlína
10. Jarošová Jana
11. Kadlecová Pavlína
12. Komendová Olga
13. Moudrá Jarmila
14. Pavlíková Alena
15. Popelková Pavlína
16. Sadlek Roman
17. Směšný Martin
18. Smrček Pavel
19. Stratilová Iveta
20. Šachr Radomil
21. Šišmová Marta
22. Ulrychová Miroslava
23. Vařeka Petr
24. Vlková Jana
25. Vychodilová Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště