Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Prodavačka se zaměřením pro textil a odívání
Třída: P 3. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Sapara Jan
Příjmení a jména studentů:
1. Bártková Olga
2. Dušková Miroslava
3. Chromá Marta
4. Jandová Veronika
5. Janhubová Marcela
6. Jarošová Jana
7. Kašparová Jarmila
8. Köcková Renata
9. Křížová Olga
10. Kuchařová Dana
11. Kylarová Miroslava
12. Lakomá Eva
13. Lipavská Ludmila
14. Marková Marcela
15. Mišunová Dita
16. Nohelová Iveta
17. Richtáriková Arnoštka
18. Suchoňová Milena
19. Večeřová Andrea
20. Večeřová Andrea
21. Velacková Helena
22. Vnuková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště