Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Pekař - pekařka
Třída: P 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Pimerová Vladimíra
Příjmení a jména studentů:
1. Balavandrová Eva
2. Barchanská Pavla
3. Běhal Roman
4. Cimflová Marie
5. Červenka Jiří
6. Dorotík František
7. Jašíčková Alena
8. Klásková Jarmila
9. Kostelňák Marcel
10. Kőtt Karel
11. Lapišová Lenka
12. Lencsés Petr
13. Macková Jana
14. Marek Jan
15. Neuwirthová Lenka
16. Peroutková Miroslava
17. Quisek Martin
18. Rěhák Petr
19. Rychlík Roman
20. Rychlíková Šárka
21. Rychlý Jaroslav
22. Řezníček Miroslav
23. Sládek Martin
24. Škývara Petr
25. Šupík Josef
26. Vaněk Libor
27. Varga Dušan
28. Veličková Jana
29. Vrábel Radek
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště