Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Pekař - pekařka
Třída: PK 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Pimerová Vladimíra
Příjmení a jména studentů:
1. Barchanská Pavla
2. Běhal Roman
3. Cimflová Marie
4. Dorotík František
5. Klásková Jarmila
6. Kostelňák Marcel
7. Kőtt Karel
8. Lapišová Lenka
9. Lencsés Petr
10. Macková Jana
11. Marek Jan
12. Neuwirthová Lenka
13. Peroutková Miroslava
14. Quisek Martin
15. Rychlíková Šárka
16. Rychlý Jaroslav
17. Řehák Petr
18. Sládek Martin
19. Škývara Petr
20. Vaněk Libor
21. Varga Dušan
22. Veličková Jana
23. Vrábel Radek
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště