Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Krejčí se zaměřením pro pánské oděvy
Třída: K 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsová Lenka
2. Barboříková Sylva
3. Bartoňová Marie
4. Dohnálková Jarmila
5. Fuksová Radomíra
6. Hlavinková Jaroslava
7. Hubáčková Jana
8. Jahnová Eva
9. Javorová Jana
10. Kadalová Libuše
11. Králová Jana
12. Kuběnová Iva
13. Malúšová Lenka
14. Műllerová Lenka
15. Ocásková Dana
16. Pařízková Jitka
17. Pečinková Marie
18. Pírková Marie
19. Pivec Jiří
20. Skokánková Jana
21. Smékal Lubomír
22. Svobodníková Jana
23. Šindelková Dana
24. Švancarová Andrea
25. Theuerová Iveta
26. Veselá Anna
27. Voráčová Karla
28. Zapletalová Iveta
29. Zatloukalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště