Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Krejčí se zaměřením pro pánské oděvy
Třída: K 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsová Lenka
2. Barboříková Sylva
3. Bartoňová Marie
4. Dohnálková Jarmila
5. Fuksová Radomíra
6. Hlavinková Jaroslava
7. Jahnová Eva
8. Javorová Jana
9. Kadalová Libuše
10. Králová Jana
11. Malúšová Lenka
12. Műllerová Lenka
13. Ocásková Dana
14. Pařízková Jitka
15. Pečinková Marie
16. Pírková Marie
17. Pivec Jiří
18. Skokánková Jana
19. Smékal Lubomír
20. Svobodníková Jana
21. Šindelková Dana
22. Švancarová Andrea
23. Theuerová Iveta
24. Veselá Anna
25. Voráčová Karla
26. Zapletalová Iveta
27. Zatloukalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště