Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač - prodavačka s odborným zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 2. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Vlčková Helena
Příjmení a jména studentů:
1. Blahová Irena
2. Cahová Karin
3. Cochlarová Věra
4. Černý Milan
5. Dostálová Marcela
6. Dvořáčková Jana
7. Grygárková Dana
8. Hesová Ivana
9. Homolová Martina
10. Keclíková Pavlína
11. Králíková Ilona
12. Kusalová Marie
13. Lejčenková Vladimíra
14. Lexmaulová Jitka
15. Navrátilová Blanka
16. Nittmannová Marie
17. Novotná Ilona
18. Paděrová Markéta
19. Pospíšilová Eva
20. Prucková Vítězslava
21. Říkalová Jaroslava
22. Svozil Tomáš
23. Tlustá Miroslava
24. Urbášková Irena
25. Urbášková Jana
26. Vařeková Renáta
27. Vysloužilová Soňa
28. Vysloužilová Šárka
29. Závodná Ivana
30. Žáková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště