Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavačka s odborným zaměřením textil a odívání
Třída: P 2. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrožová Jitka
2. Brhelová Ivana
3. Dočkalová Alena
4. Dopitová Lenka
5. Drábková Renata
6. Dudková Iveta
7. Garzinová Petra
8. Golíková Marcela
9. Hromjáková Anna
10. Jirsová Šárka
11. Kašparová Jarmila
12. Kolářová Renata
13. Kovaříková Renáta
14. Kunzeová Regina
15. Moravcová Jana
16. Podivínská Hana
17. Prokešová Jana
18. Skopalová Ludmila
19. Spíchalová Anna
20. Svačinová Eva
21. Šandová Klára
22. Vítková Milena
23. Wengrynová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště