Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač (ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: PhDr. Smejkalová Ludmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bartovská Marie
2. Coufalová Věra
3. Čižmářová Lenka
4. Dlouhá Pavla
5. Dočkalová Stanislava
6. Drábková Jitka
7. Fialová Kateřina
8. Hamplová Jana
9. Harcsová Kamila
10. Humplíková Eva
11. Knirschová Pavlína
12. Kobzová Alena
13. Konečná Šárka
14. Konupková Irena
15. Kopecká Petromila
16. Krčová Anna
17. Kubáčová Alena
18. Lakomá Hana
19. Lukášová Martina
20. Mačáková Olga
21. Malínková Marcela
22. Metelková Marcela
23. Mikšíková Martina
24. Mrázková Jana
25. Müllerová Miroslava
26. Nikodémová Vladislava
27. Pařenicová Milada
28. Pešíková Petra
29. Prokopová Jitka
30. Recová Dana
31. Ricsinová Jana
32. Rybářová Šárka
33. Sládková Ludmila
34. Smékalová Pavla
35. Sosíková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště