Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Krejčí (krejčová) s odborným zaměřením pro pánské oděvy
Třída: K 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Dr. Novák Karel
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošková Iveta
2. Bednářová Marie
3. Blahová Olga
4. Čepeláková Pavla
5. Dohnalová Pavlína
6. Dostálová Nicole
7. Hradilová Zuzana
8. Hýbnerová Martina
9. Chabičovská Monika
10. Chytilová Irena
11. Jančová Olga
12. Jurečková Irena
13. Macíček Libor
14. Michlová Petra
15. Moudrá Ivana
16. Nohálová Iveta
17. Odrážková Jana
18. Přikrylová Ludmila
19. Schurdaková Jana
20. Staroštínská Lenka
21. Swiatková Miroslava
22. Szabová Kateřina
23. Šnirychová Renáta
24. Valentová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště