Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Konečná Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Adam Martin
2. Bajerová Zuzana
3. Bednářová Blanka
4. Bořilová Jitka
5. Bosáková Jana
6. Braunerová Miloslava
7. Bryndová Marta
8. Cigánková Pavla
9. Dohnalová Vladimíra
10. Dostálová Libuše
11. Dupalová Zuzana
12. Faksová Marie
13. Fišerová Miloslava
14. Fofová Jitka
15. Frýdková Dana
16. Grassleová Monika
17. Grygárková Alena
18. Hausmannová Milena
19. Chytilová Ivana
20. Indráková Pavlína
21. Janů Alena
22. Jedličková Táňa
23. Konečná Yweta
24. Košťálková Zuzana
25. Koutná Věra
26. Kubalíková Sylva
27. Luběníková Šárka
28. Macháčová Jitka
29. Masařová Jana
30. Mašková Eva
31. Mihalíková Renata
32. Mořkovská Blanka
33. Oščádalová Blanka
34. Slepičková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště