Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Krejčí (krejčová) se zaměřením pro dámské oděvy
Třída: K 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Konečná Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Cirglová Irena
2. Doleželová Petra
3. Dvořáková Lucie
4. Fišerová Miluše
5. Götzová Marta
6. Jařinová Věra
7. Kempenová Alena
8. Klárová Petra
9. Klimešová Radka
10. Kolečková Jana
11. Königová Marcela
12. Krajčí Jana
13. Kravcová Ludmila
14. Marková Marie
15. Pelcová Šárka
16. Pluháčková Hana
17. Pumprlová Hana
18. Šperlíková Jana
19. Tezzelová Lenka
20. Vacová Dagmar
21. Vaculová Jitka
22. Válková Marie
23. Vařeková Irena
24. Vávrová Miroslava
25. Vočková Jitka
26. Vysloužilová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště