Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Kratochvílová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Dáša
2. Bacílková Zdena
3. Banková Svatava
4. Burianová Iveta
5. Denešová Ivana
6. Dvorská Ivana
7. Fixová Marcela
8. Gönczölová Květoslava
9. Chlupová Ludmila
10. Jandíková Miroslava
11. Jurenková Dana
12. Kangelarisová Lenka
13. Kolečářová Vladimíra
14. Krejčí Jarmila
15. Navrátilová Lenka
16. Peřinová Lenka
17. Polášková Ludmila
18. Rutarová Milena
19. Sádovská Vlasta
20. Sovová Blanka
21. Šindelářová Eva
22. Traplová Jarmila
23. Vaňková Pavla
24. Vévodová Jitka
25. Vinklerová Miroslava
26. Vintrlíková Marcela
27. Vraštilová Lenka
28. Vrbková Jitka
29. Zahradníková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště