Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač (ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošková Irena
2. Bednářová Pavlína
3. Beláčková Renata
4. Gécziová Gabriela
5. Hanáková Hana
6. Hanáková Věra
7. Hlaváčová Renata
8. Hradilová Sylva
9. Hrbáčková Marcela
10. Hrbáčková Pavlína
11. Hrůzková Michaela
12. Chromcová Marcela
13. Kalabisová Jarmila
14. Knopová Helena
15. Kolečářová Libuše
16. Krylová Iveta
17. Kulatá Jitka
18. Kunčarová Helena
19. Kvapilová Renata
20. Lengyelová Oldřiška
21. Lexa Marek
22. Oklešťková Hana
23. Otáhalová Ilona
24. Pospíšilová Eva
25. Procházková Květoslava
26. Slavíčková Dagmar
27. Světnická Lenka
28. Šebestová Petra
29. Šeligová Miroslava
30. Ševčíková Věra
31. Škarpíšková Radomíra
32. Telaříková Blanka
33. Voňková Marie
34. Zlámalíková Alice
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště