Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Konečná Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Adam Martin
2. Bajerová Zuzana
3. Bednářová Blanka
4. Bořilová Jitka
5. Bosáková Jana
6. Braunerová Miloslava
7. Bryndová Marta
8. Cigánková Pavla
9. Dohnalová Vladimíra
10. Dupalová Zuzana
11. Faksová Marie
12. Fišerová Miloslava
13. Fofová Jitka
14. Frýdková Dana
15. Grassleová Monika
16. Grygárková Alena
17. Hausmannová Milena
18. Chytilová Ivana
19. Indráková Pavlína
20. Janů Alena
21. Janů Alena
22. Jedličková Táňa
23. Konečná Yweta
24. Košťálková Zuzana
25. Koutná Věra
26. Kubalíková Sylva
27. Macháčová Jitka
28. Masařová Jana
29. Mašková Eva
30. Mihalíková Renata
31. Mořkovská Blanka
32. Oščádalová Blanka
33. Slepičková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště