Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Krejčí se zaměřením na dámské oděvy
Třída: K 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Musilová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Budková Radmila
2. Čechová Jana
3. Drešlová Pavla
4. Erbenová Jana
5. Flámová Blanka
6. Havránková Iveta
7. Jahodová Eliška
8. Körnerová Alena
9. Körnerová Jana
10. Kristlíková Marcela
11. Kunertová Andrea
12. Labounková Petra
13. Lukášová Hana
14. Mačáková Lucie
15. Obkráčilová Andrea
16. Onderková Ivana
17. Otáhalová Denisa
18. Plevová Martina
19. Polónyová Adriana
20. Pospíšilová Jana
21. Prášilíková Radka
22. Psotková Vlasta
23. Smičková Věra
24. Suchomel Zdeněk
25. Šišmová Bronislava
26. Štenclová Karla
27. Tatýrková Ivana
28. Vařeková Marcela
29. Vrablicová Jana
30. Zbořilová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště