Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: krejčí - zaměření pro dámské oděvy
Třída: K 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Magdalena
2. Gajdošová Jitka
3. Greplová Martina
4. Gronychová Blanka
5. Hájková Radka
6. Juřicová Petra
7. Kadlecová Lenka
8. Krejčířová Lenka
9. Krejchová Kateřina
10. Krchenová Drahomíra
11. Machačová Ludmila
12. Nesvadbová Zuzana
13. Olivová Štěpánka
14. Polýnková Andrea
15. Potocká Jana
16. Přidalová Hana
17. Sládková Jana
18. Srnečková Marcela
19. Stránská Anna
20. Valentová Hana
21. Wolfová Šárka
22. Zrubková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště