Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Baranová Ilona
2. Biíbrlová Irena
3. Bláhová Jarmila
4. Blumová Jitka
5. Bouchalová Valentina
6. Gogolínová Olga
7. Grohmanová Jolana
8. Košťálková Renáta
9. Košťálová Alena
10. Krbečková Lenka
11. Krejčí Iveta
12. Kužmová Lenka
13. Loutocká Edita
14. Melničuková Jana
15. Něničková Karla
16. Pavlincová Jana
17. Pisková Jana
18. Planičková Václava
19. Slováková Růžena
20. Šemberová Jana
21. Šubová Renáta
22. Tenglerová Ivona
23. Tomanová Věra
24. Urbanová Alena
25. Vaculová Markéta
26. Válková Ivana
27. Valková Marie
28. Večeřová Jana
29. Vrajová Iveta
30. Vyvozilová Lenka
31. Zaťková Lenka
32. Zemanová Pavlína
33. Zittová Yvona
34. Žáčková Marcela
35. Žáková Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště