Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: krejčí - zaměření pro dámské oděvy
Třída: K 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Magdalena
2. Gajdošová Jitka
3. Greplová Martina
4. Gronychová Blanka
5. Hájková Radka
6. Juřicová Petra
7. Kadlecová Lenka
8. Krejčířová Lenka
9. Krejchová Kateřina
10. Krchenová Drahomíra
11. Machačová Ludmila
12. Nesvadbová Zuzana
13. Polýnková Andrea
14. Potocká Jana
15. Přidalová Hana
16. Sládková Jana
17. Srnečková Marcela
18. Stránská Anna
19. Valentová Hana
20. Wolfová Šárka
21. Zrubková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště