Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Provoz obchodu se zaměřením pro vnitřní obchod
Třída: S 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Vlčková Helena
Příjmení a jména studentů:
1. Deutschelová Monika
2. Dočkalová Stanislava
3. Fialová Kateřina
4. Gajová Renata
5. Haresová Kamila
6. Havránková Jitka
7. Hemalová Jarmila
8. Hibrantová Irena
9. Humplíková Eva
10. Jindrová Jindřiška
11. Kalabisová Jarmila
12. Kenická Renáta
13. Korhoňová Milka
14. Kroutilová Lenka
15. Krylová Iveta
16. Kulatá Jitka
17. Majarová Lenka
18. Malá Marie
19. Müllerová Miroslava
20. Nádeníčková Iveta
21. Netopilová Iveta
22. Novotná Jana
23. Otáhalová Ilona
24. Pokorná Jana
25. Poštulková Jana
26. Procházková Květoslava
27. Purová Jana
28. Říha Marek
29. Sedláčková Lenka
30. Schinaglová Petra
31. Soukupová Dagmar
32. Světnická Lenka
33. Sýkorová Jitka
34. Šeligová Miroslava
35. Šnajdrová Radka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště