Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač,Prodavačka se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 1. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Zemanová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Balážová Lenka
2. Bittnerová Renáta
3. Bystroňová Petra
4. Číhalová Iveta
5. Fridrichovská Vladimíra
6. Henková Alena
7. Hilšerová Kateřina
8. Hloužek Petr
9. Hruška Miroslav
10. Hubáčková Soňa
11. Chovanečková Marta
12. Jurčíková Iveta
13. Korandová Eva
14. Kováčová Pavlína
15. Kovaříková AnDrea
16. Kubušová marie
17. Kurandová Blanka
18. Mal9nková Ivana
19. Navrátilová Andrea
20. Neumannová Lenka
21. Nosková Jarmila
22. Pešátová Ivana
23. Podhorná Petra
24. Reznerová Marcela
25. Smolíková Lenka
26. Stavělová Petra
27. Stránělová Leona
28. Suchánková Hana
29. Šímová Dagmar
30. Švébišová Jitka
31. Tiefenbachová Soňa
32. Trnková Miroslava
33. Urbánková Monika
34. Vaculíková Jiřina
35. Vrbová Jitka
36. Zatloukalová Jana
37. Zdráhalová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště