Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Provoz obchodu-zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Miloslava Dostálová
Příjmení a jména studentů:
1. Blahová Alena
2. Čáp Jan
3. Darnadyová Dáša
4. Dirbáková Božena
5. Doleželová Dana
6. Dudková Jitka
7. Fajtová Kateřina
8. Frömelová Ludmila
9. Hoffmannová Marta
10. Jiráňová-Kubová Marie
11. Klivarová Marie
12. Kolářová Marie
13. Kráčmarová Marie
14. Lánerová Alena
15. Marková Věra
16. Nosek Karel
17. Nováková Stanislava
18. Ošťádalová Marta
19. Petrů-Suchomelová Marie
20. Radová-Kopřivová Helena
21. Réblová Jaroslava
22. Sova Jan
23. Štefanová-Růžičková Jindřiška
24. Ťavodová Jolana
25. Vlach Jaroslav
26. Vlková Ivana
27. Vyroubalová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště