Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Baranová Ilona
2. Bibrlová Irena
3. Bláhová Jarmila
4. Blumová Jitka
5. Bouchalová Valentina
6. Gogolínová Olga
7. Grohmanová Jolana
8. Košťálková Renáta
9. Košťálová Alena
10. Krbečková Lenka
11. Krejčí Iveta
12. Kužmová Lenka
13. Loutocká Edita
14. Melničuková Jana
15. Něničková Karla
16. Pavlincová Jana
17. Pisková Jana
18. Planičková Václava
19. Poláchová Dana
20. Slováková Růžena
21. Šemberová Jana
22. Šubová Renáta
23. Tomanová Věra
24. Urbanová Alena
25. Valková Marie
26. Vaňková Renata
27. Večeřová Jana
28. Vrajová Iveta
29. Vyvozilová Lenka
30. Zaťková Lenka
31. Zemanová Pavlína
32. Žáčková Marcela
33. Žáková Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště