Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Pekař(ka)
Třída: PK 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Beňa Marek
2. Blažek Martin
3. Cenklová Pavlína
4. Doležel Albín
5. Drahníková Renata
6. Havlík Tomáš
7. Hejda Martin
8. Horák David
9. Idesová Eva
10. Jaroš Jiří
11. Kozmín Robert
12. Mareš Jaroslav
13. Mareš Michal
14. Melcr Pavel
15. Mojková Jitka
16. Mücková Lenka
17. Ohera Tomáš
18. Olšanská Hana
19. Pavlita Dalibor
20. Peřina Radek
21. Petřek Jan
22. Pytlíčková Eva
23. Riliak Tomáš
24. Skopalíková Šárka
25. Skopalová Šárka
26. Snopek Jindřich
27. Tesařová Pavla
28. Tichý Miroslav
29. Uncajtíková Denisa
30. Vinš Martin
31. Wildhaber Michal
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště