Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Pekař(ka)
Třída: PK 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Beňa Marek
2. Blažek Martin
3. Cenklová Pavlína
4. Doležel Albín
5. Drahníková Renata
6. Havlík Tomáš
7. Hejda Martin
8. Idesová Eva
9. Jaroš Jiří
10. Kozmín Robert
11. Mareš Jaroslav
12. Melcr Pavel
13. Mojková Jitka
14. Mücková Lenka
15. Ohera Tomáš
16. Olšanská Hana
17. Pavlita Dalibor
18. Peřina Radek
19. Petřek Jan
20. Riliak Tomáš
21. Skopalíková Šárka
22. Skopalová Šárka
23. Snopek Jindřich
24. Tichý Miroslav
25. Uncajtíková Denisa
26. Vinš Martin
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště