Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Biíbrlová Irena
2. Blumová Jitka
3. Bouchalová Valentina
4. Dreisetlová Alena
5. Gogolínová Olga
6. Grohmanová Jolana
7. Košťálková Renáta
8. Košťálová Alena
9. Krbečková Lenka
10. Krejčí Iveta
11. Lokajová Hana
12. Melničuková Jana
13. Něničková Karla
14. Pavlincová Jana
15. Planičková Václava
16. Poláchová Dana
17. Slováková Růžena
18. Šemberová Jana
19. Špalková Jana
20. Tomanová Věra
21. Urbanová Alena
22. Vaculová Markéta
23. Valková Marie
24. Večeřová Jana
25. Vrajová Iveta
26. Vyvozilová Lenka
27. Zaťková Lenka
28. Zemanová Pavlína
29. Žáčková Marcela
30. Žáková Iveta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště