Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Kadeřník
Třída: KD 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Bouda Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrozková Renata
2. Bombarová Alena
3. Čejková Monika
4. Dušková Alexandra
5. Fatrdlová Kamila
6. Genčurová Žaneta
7. Gončárová Jitka
8. Görlichová Martina
9. Hamalová Marcela
10. Herentinová Zuzana
11. Hledíková Renata
12. Horňáčková Denisa
13. Janíček Jan
14. Köhlerová Markéta
15. Koníčková Zdeňka
16. Kosová Klára
17. Kovaříková Petra
18. Krabcová Kamila
19. Langerová Petra
20. Lapošová Pavlína
21. Librová Jana
22. Navrátilová Michaela
23. Němcová Lucie
24. Osyková Jana
25. Petrášková Edita
26. Plošticová Eva
27. Pospíšilová Michaela
28. Slavíková Helena
29. Šamová Šárka
30. Vogelová Marta
31. Zemanová Lenka
32. Žáková Šárka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště