Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Kadeřník
Třída: KD 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Kopečná Iveta
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrozková Renata
2. Bombarová Alena
3. Čejková Monika
4. Fatrdlová Kamila
5. Genčurová Žaneta
6. Gončárová Jitka
7. Görlichová Martina
8. Hamalová Marcela
9. Herentinová Zuzana
10. Hledíková Renata
11. Horňáčková Denisa
12. Janíček Jan
13. Köhlerová Markéta
14. Koníčková Zdeňka
15. Kosová Klára
16. Kovaříková Petra
17. Krabcová Kamila
18. Langerová Petra
19. Lapošová Pavlína
20. Librová Jana
21. Navrátilová Michaela
22. Němcová Lucie
23. Osyková Jana
24. Petrášková Edita
25. Plošticová Eva
26. Pospíšilová Michaela
27. Slavíková Helena
28. Šamová Šárka
29. Vogelová Marta
30. Zemanová Lenka
31. Žáková Šárka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště