Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Pánská krejčová
Třída: K 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Benešová Jaroslava
2. Čižmar Vladimír
3. Dokoupilová Lenka
4. Dolénková Miluše
5. Dřímálková Jana
6. Dvorská Drahomíra
7. Fišnarová Anna
8. Galkaniewiczová Ivana
9. Gargošová Marcela
10. Grechová Marie
11. Greplová Tamara
12. Gronychová Věra
13. Havelková Dagmar
14. Heichlová Alena
15. Kovalčíková Věra
16. Kráčmarová Růžena
17. Lindnerová Marie
18. Mazánková Jitka
19. Meiznerová Jana
20. Odstrčilová Magda
21. Otevřelová Jana
22. Pavlíková Marta
23. Polzerová Erika
24. Pospíšilová Olga
25. Reitšmídová Milena
26. Rendová Alena
27. Sklenářová Zdenka
28. Sládková Marie
29. Smékalová Alena
30. Staňková Marcela
31. Zbranková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště