Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Prodavač - smíšené zboží
Třída: P 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Adamiková Kateřina
2. Bartlová Lenka
3. Beutelová Lenka
4. Danišová Dagmar
5. Dosoudilová Monika
6. Elnerová Petra
7. Gajdošová Petra
8. Hájková Lenka
9. Hanáková Martina
10. Hegr Pavel
11. Hubník Michal
12. Kauer Tomáš
13. Krejčířová Petra
14. Krupičková Kateřina
15. Lenertová Veronika
16. Leszkowová Zuzana
17. Melzr Michal
18. Mrakavová Michaela
19. Nešporová Hana
20. Peřinová Eva
21. Pluháčková Lucie
22. Pompová Naděžda
23. Richterová Kateřina
24. Rosičková Edita
25. Ryndová Alena
26. Řehulka Jakub
27. Skokánková Žaneta
28. Szeszycká Petra
29. Trundová Hana
30. Vybíralová Jana
31. Zatloukalová Lucie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště