Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Krejčová-dámské oděvy, Pekař
Třída: K 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Pásztová Jana
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrožová Žaneta
2. Buiglová Lucie
3. Čožíková Hana
4. Dandová Olga
5. Daňková Eva
6. Dostálová Jana
7. Dragon Rami
8. Hladišová Zuzana
9. Chromá Stanislava
10. Ježková Alena
11. Kováčová Veronika
12. Krška Josef
13. Přindiš Zdeněk
14. Skoupilová Marie
15. Šínová Gabriela
16. Tomčalová Andrea
17. Váňová Kateřina
18. Vospěl Radim
19. Zavadilová Kateřina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště