Výpis třídy

Školní rok: 2001 / 2002
Obor: Prodavač - smíšené zboží
Třída: P 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Lenka
2. Beutelová Lenka
3. Elnerová Petra
4. Gajdošová Petra
5. Hegr Pavel
6. Hubník Michal
7. Kostronová Eva
8. Krejčířová Petra
9. Krupičková Kateřina
10. Lenertová Veronika
11. Leszkowová Zuzana
12. Melzr Michal
13. Mrakavová Michaela
14. Nešporová Hana
15. Peřinová Eva
16. Pluháčková Lucie
17. Richterová Kateřina
18. Rosičková Edita
19. Ryndová Alena
20. Skokánková Žaneta
21. Szeszycká Petra
22. Trundová Hana
23. Vybíralová Jana
24. Zatloukalová Lucie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště