Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Kuchař,kuchařka
Třída: KU 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Konrádová Silva
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Marie
2. Barglová Eva
3. Bartoňková Jitka
4. Bednaříková Jaroslava
5. Běhalová Růžena
6. Berková Jitka
7. Bubeníček Miroslav
8. Caruzzi Hana
9. Daňhel Milan
10. Dohnalová Ludmila
11. Dokoupilová Libuše
12. Fialová Alena
13. Hirt Miroslav
14. Hoffman Jiří
15. Knausová Dana
16. Krupová Marie
17. Kurzová Olga
18. Nováková Alena
19. Sedláčková Hana
20. Soušková Ivana
21. Stachová Věra
22. Šperlíková Blanka
23. Šumný Ludevít
24. Švehlíková Kateřina
25. Válková Hana
26. Vrbíčková Věra
27. Zavadilová Alena
28. Zlámalová Bronislava
29. Zmeškalová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště