Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Kuchař,kuchařka
Třída: KU 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Marie
2. Barglová Eva
3. Bartoňková Jitka
4. Bednaříková Jaroslava
5. Běhalová Růžena
6. Berková Jitka
7. Bubeníček Miroslav
8. Caruzzi Hana
9. Dokoupilová Libuše
10. Fialová Alena
11. Hirt Miroslav
12. Hoffman Jiří
13. Krupová Marie
14. Kurzová Olga
15. Nováková Alena
16. Sedláčková Hana
17. Soušková Ivana
18. Stachová Věra
19. Šperlíková Blanka
20. Šumný Ludevít
21. Švehlíková Kateřina
22. Válková Hana
23. Vrbíčková Věra
24. Zavadilová Alena
25. Zlámalová Bronislava
26. Zmeškalová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště