Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Cukrář
Třída: C 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Mazurová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Adamíková Monika
2. Balogová Miroslava
3. Ferešová Monika
4. Hajda Petr
5. Chýlková Andrea
6. Keclík Jiří
7. Klimková Monika
8. Kopřivová Marie
9. Králová Jana
10. Lakomá Martina
11. Lepařová Petra
12. Malasková Miroslava
13. Opálková Marta
14. Picková Zuzana
15. Pospíšilová Jana
16. Sedláčková Monika
17. Smolková Kateřina
18. Szabová Jana
19. Šmidová Radka
20. Vaňáková Kateřina
21. Viktorinová Lenka
22. Vodičková Jarmila
23. Zapletalová Lucie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště