Výpis třídy

Školní rok: 2001 / 2002
Obor: Kuchař
Třída: KU 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ptáčková Lenka
Příjmení a jména studentů:
1. Dvořáček Vojtěch
2. Grác Jan
3. Chwistek Patrik
4. Jansa Jiří
5. Kameník Lukáš
6. Koubský Martin
7. Kováč Luboš
8. Macek Martin
9. Machač Patrik
10. Macháček Jaroslav
11. Mánek Václav
12. Milov Tomáš
13. Novák Petr
14. Novosadová Blanka
15. Otevřel Tomáš
16. Pavelka David
17. Peňáz Miroslav
18. Petříková Jitka
19. Pohlídalová Ivana
20. Poláková Kateřina
21. Prusenovský Jiří
22. Přidal Ladislav
23. Rozbrojová Veronika
24. Ruček Michal
25. Řoutilová Lucie
26. Řoutilová Marcela
27. Sklenář Michal
28. Slapnička Vít
29. Slonková Jana
30. Soukup Petr
31. Stančík Marek
32. Šponer Martin
33. Šťastný Josef
34. Šuťák Michal
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště