Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Prodavač, prodavačka se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Aplová Andrea
2. Bukal Miroslav
3. Buxbaumová Monika
4. Ellnerová Romana
5. Grulichová Eliška
6. Harvánek Jiří
7. Hladišová Martina
8. Hornungová Jana
9. Koutná Ludmila
10. Kráčmar Michal
11. Krůželová Kateřina
12. Lachmanová Jitka
13. Lukovský Mojmír
14. Marešová Gabriela
15. Popová Jana
16. Přikryl Martin
17. Raušerová Iveta
18. Roušalová Martina
19. Skopalová Dagmar
20. Skyvová Eva
21. Smrktová Lucie
22. Sonntág Richard
23. Sotorníková Eva
24. Svobodová Petra
25. Szyroká Zuzana
26. Šimčíková Lenka
27. Školutová Eva
28. Vejvodová Kateřina
29. Vyroubalová Jana
30. Zakopčanová Gabriela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště