Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S 3.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Jan Sapara
Příjmení a jména studentů:
1. Adamko František
2. Bačíková Jiřina
3. Blažková Alena
4. Bučíková Marcela
5. Buchtová Jitka
6. Černochová Alena
7. Faltýnek Pavel
8. Grulichová Dana
9. Holán Stanislav
10. Horejsková Kateřina
11. Chovaneček Zdeněk
12. Novák Rudolf
13. Orbesová Marie
14. Oselská Anna
15. Pluskalová Drahomíra
16. Polášková Miroslava
17. Ryliaková Dagmar
18. Spáčilová Drahoslava
19. Šmídová Marcela
20. Vahalová Antonie
21. Vaňková Jana
22. Zapletal Ladislav
23. Zlámalová Alena
24. Zlámalová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště