Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Prodavač, prodavačka se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Aplová Andrea
2. Bukal Miroslav
3. Buxbaumová Monika
4. Ellnerová Romana
5. Grulichová Eliška
6. Harvánek Jiří
7. Hornungová Jana
8. Koutná Ludmila
9. Kráčmar Michal
10. Krůželová Kateřina
11. Lachmanová Jitka
12. Lukovský Mojmír
13. Marešová Gabriela
14. Popová Jana
15. Přikryl Martin
16. Raušerová Iveta
17. Skopalová Dagmar
18. Skyvová Eva
19. Smrktová Lucie
20. Sonntag Richard
21. Sotorníková Eva
22. Svobodová Petra
23. Szyroká Zuzana
24. Šimčíková Lenka
25. Školutová Eva
26. Vejvodová Kateřina
27. Vyroubalová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště