Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrožová Jarmila
2. Bláhová Markéta
3. Bogárová Květoslava
4. Bolemantová Jana
5. Brabenec Milan
6. Daniel Evžen
7. Demetrová Dana
8. Dostálová Alena
9. Gronychová Milena
10. Havranová Zdeňka
11. Hochmantová Šárka
12. Kadlec Hynek
13. Keňová Věra
14. Kobzová Jana
15. Konečná Marta
16. Maneth Jan
17. Marek Jiří
18. Mareš Roman
19. Panenková Edita
20. Pokorná Anna
21. Poštulka Zdeněk
22. Rajnohová - Krouželková Jaroslava
23. Rolencová Naděžda
24. Šoltýsová Hana
25. Tammeová Eva
26. Tejkalová Anna
27. Urbanová Dana
28. Vaňková Ludmila
29. Zapletalová Ludmila
30. Žáková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště