Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrožová Jarmila
2. Bláhová Markéta
3. Bogárová Květoslava
4. Bolemantová Jana
5. Brabenec Milan
6. Daniel Evžen
7. Demetrová Dana
8. Gronychová Milena
9. Havranová Zdeňka
10. Hochmantová Šárka
11. Chasáková Ludmila
12. Kadlec Hynek
13. Kobzová Jana
14. Konečná Marta
15. Maneth Jan
16. Marek Jiří
17. Mareš Roman
18. Panenková Edita
19. Pokorná Anna
20. Poštulka Zdeněk
21. Procházková Věra
22. Šoltýsová Hana
23. Tammeová Eva
24. Tejkalová Anna
25. Urbanová Dana
26. Vaňková Ludmila
27. Zapletalová - Táborská Ludmila
28. Žáková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště