Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Kuchař
Třída: KU 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Procházková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Hana
2. Boháčková Naděžda
3. Buriánková Anna
4. Buršíková Marie
5. Calábková Jitka
6. Čtvtlíková Olga
7. Čudovská Božena
8. Dočkal Josef
9. Grulichová Marie
10. Hradilová Taťána
11. Chromcová Božena
12. Janhuba Miroslav
13. Kopečková Ludmila
14. Korgerová Ivana
15. Krátká Milena
16. Kulatá Dagmar
17. Lašová Helena
18. Mašlaňová Marta
19. Matychová Jarmila
20. Mniangová Květoslava
21. Němeček Libor
22. Niesnerová Světlana
23. Ondrušková Iva
24. Petruželová Hana
25. Polách Vratislav
26. Příhodová Zuzana
27. Riendingerová Dagmar
28. Sedláčková Alice
29. Smrčková Irena
30. Straková Ludmila
31. Tichá Magdaléna
32. Větrová Dagmar
33. Zbořilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště