Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Kuchař
Třída: KU 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Hana
2. Boháčková Naděžda
3. Buriánková Anna
4. Buršíková Marie
5. Calábková Jitka
6. Čtvtlíková Olga
7. Čudovská Božena
8. Dočkal Josef
9. Grulichová Marie
10. Hradilová Taťána
11. Chromcová Božena
12. Janhuba Miroslav
13. Kopečková Ludmila
14. Korgerová Ivana
15. Krátká Milena
16. Kulatá Dagmar
17. Lašová Helena
18. Mašlaňová Marta
19. Matychová Jarmila
20. Němeček Libor
21. Niesnerová Světlana
22. Ondrušková Iva
23. Petruželová Hana
24. Polách Vratislav
25. Příhodová Zuzana
26. Riendingerová Dagmar
27. Sedláčková Alice
28. Smrčková Irena
29. Straková Ludmila
30. Větrová Dagmar
31. Zbořilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště