Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Kuchař
Třída: KU 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Hana
2. Boháčková Naděžda
3. Buriánková Anna
4. Buršíková Marie
5. Calábková Jitka
6. Čtvtlíková Olga
7. Čudovská Božena
8. Dočkal Josef
9. Grulichová Marie
10. Hradilová Taťána
11. Chromcová Božena
12. Janhuba Miroslav
13. Korgerová Ivana
14. Krátká Milena
15. Kulatá Dagmar
16. Lašová Helena
17. Mašlaňová Marta
18. Matychová Jarmila
19. Němeček Libor
20. Niesnerová Světlana
21. Ondrušková Iva
22. Petruželová Hana
23. Polách Vratislav
24. Příhodová Zuzana
25. Riendingerová Dagmar
26. Sedláčková Alice
27. Smrčková Irena
28. Straková Ludmila
29. Zbořilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště