Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Číšník,servírka
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Dzurian Dušan
2. Handlířová Markéta
3. Hanzlíková Jitka
4. Horváthová Alexandra
5. Hošková Pavla
6. Jurník Pavel
7. Komárková Monika
8. Langer Petr
9. Libichová Lenka
10. Lipnický David
11. Machátová Hana
12. Mičulová Monika
13. Moravec Lukáš
14. Nováková Zdeňka
15. Ovčačíková Lucie
16. Pecháčková Lenka
17. Petrik Tomáš
18. Reichlová Žaneta
19. Rellová Pavlína
20. Salvová Gabriela
21. Spáčil Lukáš
22. Škola Michal
23. Škrlová Květoslava
24. Šnéweisová Zdeňka
25. Tichý Tomáš
26. Unzeitigová Eva
27. Urbanová Petra
28. Vidová Olga
29. Viravcová Andrea
30. Wallaschek Jaroslav
31. Žáčková Markéta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště